کامیون امیکودیاگ کامیون آمیکو (ارس خودرو دیزل) M 1929D

جهت اطلاعات بیشتر و آموزش دیاگ کامیون آمیکو با شماره ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵ تماس بگیرید.

دستگاه عیب یاب ( دیاگ ) ویژۀ محصولات سنگین آمیکو (ارس خودرو دیزل)

تنها دستگاه عیب یاب اصلی دارای نرم افزار و سخت افزار اصلی

توانایی اتصال به همۀ مدلهای آمیکو (ارس خودرو دیزل)  M 1929D
اتصال بی سیم به کامپیوتر
دیاگ کامیون آمیکو (ارس خودرو دیزل) M 1929D

آخرین تکنولوژی عیب یابی کامیون آمیکو (ارس خودرو دیزل) M 1929D

جهت آگاهی از قیمت دیاگ کامیون آمیکو با شماره ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵ تماس بگیرید.