دیاگ دترویت Detroit

دیاگ  detroit

دیاگ دترویت Detroit Diesel

ویژگی های دیاگ detroit :

Detroit Diesel Diagnostic Link (DDDL) – used with engines using the DDEC II,III,IV,V ECMs and for MBE engines.Use calibration and diagnostic/maintenance functions.

Detroit Diesel Calibration Tool (DDCT):
• View and edit the control parameters in the ECM to optimize the control logic;
• View instrumentation variables, such as rpm or fluid temperatures and pressures;
• Use meta files (.MET), use and edit calibration files (.CAL).
DDEC Reprogramming System (DRS):
• Reprogram an ECM connected to the PC using a new calibration;
• Reprogram an ECM connected to the PC using a Fleet calibration (DDEC III/IV only);
• Update the software in the ECM connected to the PC (DDEC III/IV only);
• View and edit a wide range of customer calibrations;
• View and edit the injector settings (DDEC III/IV only);
• View and edit (DDEC III/IV only) the engine accumulators;
• View the trip accumulators;
• View engine configuration information;
• Extract calibrations from the ECM connected to the PC.
Detroit Diesel Reprogramming System (DDRS) – can be used only on DDEC VI system:
• View information about the connected ECUs;
• Perform standard fault code operations;
• Perform traditional and advanced troubleshooting;
• Read variable values in real time and display them graphically;
• Configure and manage parameters;
• Perform service routines;
• Play back logs of all connected activity;
• Program the CPC/MCM (EPA07) and CPC02T/MCM2/ACM2 (EPA10).
Detroit Diesel Drumroll Engineering (DDDE) – same functionality as DDRS with additional flash and application status functions.
Detroit Engineer Tool (DET) – tool will allow DDRS or DDDE to be activated off-line and change product level.

شماره تماس :  ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

 

دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ دترویت detroit دیاگ اصلی موتورهای detroit عیب یابی موتورهای دترویت detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ دترویت detroit دیاگ اصلی موتورهای detroit عیب یابی موتورهای دترویت detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ دترویت detroit دیاگ اصلی موتورهای detroit عیب یابی موتورهای دترویت detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ دترویت detroit دیاگ اصلی موتورهای detroit عیب یابی موتورهای دترویت detroit دیاگ  detroit دیاگ  detroit دیاگ دترویت detroit دیاگ اصلی موتورهای detroit عیب یابی موتورهای دترویت